این کتاب در نه فصل به شرح ذیل اطلاعات مورد نیاز برای هنرجویان اخذ گواهی نامه رانندگی و سایر علاقه مندان به علم اتومکانیک ، را در اختیار ایشان قرار می دهد .

به امید آنکه این مطالب مفید فایده قرار گیرد - مهندس جهان رضا شیبانی


جهت دریافت مقدمه کتاب اینجا کلیک کنید
عنوان: مقدمه کتاب آموزش مکانیک اتومبیل
حجم: 2.71 مگابایت
توضیحات: نویسنده : جهان رضا شیبانی


جهت دریافت فصل اول کتاب ( اطلاعات مقدماتی )  اینجا کلیک کنید
عنوان: فصل اول کتاب آموزش مکانیک اتومبیل
حجم: 8.06 مگابایت
توضیحات: نویسنده : جهان رضا شیبانی


جهت دریافت فصل دوم کتاب ( سیستم سوخت رسانی ) اینجا کلیک کنید
عنوان: فصل دوم کتاب آموزش مکانیک اتومبیل
حجم: 5.22 مگابایت
توضیحات: نویسنده : جهان رضا شیبانی


جهت دریافت فصل سوم کتاب ( سیستم الکتریکی ) اینجا کلیک کنید
عنوان: فصل سوم کتاب آموزش مکانیک اتومبیل
حجم: 5.21 مگابایت
توضیحات: نویسنده : جهان رضا شیبانی


جهت دریافت فصل چهارم کتاب ( سیستم روغن کاری ) اینجا کلیک کنید
عنوان: فصل چهارم کتاب آموزش مکانیک اتومبیل
حجم: 3.12 مگابایت
توضیحات: نویسنده : جهان رضا شیبانی

جهت دریافت فصل پنجم کتاب ( سیستم خنک کاری ) اینجا کلیک کنید
عنوان: فصل پنجم کتاب آموزش مکانیک اتومبیل
حجم: 5.22 مگابایت
توضیحات: نویسنده : جهان رضا شیبانی

جهت دریافت فصل ششم کتاب ( سیستم انتقال قدرت ) اینجا کلیک کنید
عنوان: فصل ششم کتاب آموزش مکانیک اتومبیل
حجم: 4.49 مگابایت
توضیحات: نویسنده : جهان رضا شیبانی

جهت دریافت فصل هفتم کتاب ( سیستم تعلیق ) اینجا کلیک کنید
عنوان: فصل هفتم کتاب آموزش مکانیک اتومبیل
حجم: 4.14 مگابایت
توضیحات: نویسنده : جهان رضا شیبانی

جهت دریافت فصل هشتم کتاب ( سیستم کنترل حرکت ) اینجا کلیک کنید
عنوان: فصل هشتم کتاب آموزش مکانیک اتومبیل
حجم: 1.89 مگابایت
توضیحات: نویسنده : جهان رضا شیبانی

جهت دریافت فصل نهم کتاب ( سرویس و نگهداری خودرو ) اینجا کلیک کنید
عنوان: فصل نهم کتاب آموزش مکانیک اتومبیل
حجم: 6.08 مگابایت
توضیحات: نویسنده : جهان رضا شیبانی

جهت دریافت لغتنامه کتاب اینجا کلیک کنید
عنوان: لغتنامه کتاب آموزش مکانیک اتومبیل
حجم: 1.85 مگابایت
توضیحات: نویسنده : جهان رضا شیبانی

منبع : جهان رضا شیبانی |کتاب آموزش مکانیک اتومبیل
برچسب ها : کتاب ,مکانیک ,آموزش ,جهان ,شیبانی ,اتومبیلحجم ,کتاب آموزش ,آموزش مکانیک ,مگابایتتوضیحات نویسنده ,مکانیک اتومبیلحجم ,نویسنده جهان ,کتاب آموزش م